Identificación electrónica

En virtude do artigo 9 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, as Administracións Públicas están obrigadas a verificar a identidade dos interesados no procedemento administrativo.

Co fin de garantir o non repudio das actuacións que realice, o sistema gardará unha auditoría con selado de tempo de todas as operacións

Clave

Certificado dixital