Taboleiro de anuncios

Documento Expediente Procedemento Categoría Descrición Data de Publicación
ANUNCIO BOP APROBACION INICIAL EXPEDIENTE TRANSFERENCIA CREDITO 386/2017 Modificación de crédito Anuncios APROBACION INICIAL EXPEDIENTE TRANSFERENCIA CREDITO 23/11/2017
DECRETO 2017-0447 [Decreto modificación oferta APROL expediente 295-2017] 295/2017 Subvención solicitada a outra Administración Emprego Público Decreto de modificación (reducción de 5 a 2 prazas) da Oferta e Bases para a contratación de peóns para o servizo de Limpeza e Mantemento de Espazos Públicos 23/11/2017
ANUNCIO BOP MODIFICACION BASES E ANEXO DE SUBVENCIONS DO ORZAMENTO 2017 383/2017 Convocatoria de sesión do Pleno Anuncios MODIFICACION DAS BASES E ANEXO DE SUBVENCIONS DO ORZMANTO 2017 20/11/2017
ANUNCIO BOP MODIFICACION PRESUPUESTARIA 381/2017 Modificación de crédito Anuncios ANUNCIO BOP MODIFICACION PRESUPUESTARIA 20/11/2017
II PLAN DE IGUALDADE DO CONCELLO DE COVELO (2018-2021) 86/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Anuncios II PLAN DE IGUALDADE DO CONCELLO DE COVELO (2018-2021) 20/11/2017
Exposición pública do Resumo da Elaboración do II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Covelo 86/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Anuncios Exposición pública do Resumo da Elaboración do II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Covelo 16/11/2017
re1879.pdf SOLICITUDE PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA CMVMC DE CAMPO 8/2017 Publicacións Anuncios PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA CMVMC DE CAMPO 16/11/2017
Anuncio BOE expediente 245/2017 245/2017 Orde de execución Urbanismo Notificacion Edictal expediente 245/2017 14/11/2017
re1857.pdf CONVOCATORIA ASAMBLEA CMVMC PARAÑOS PARA EXPOSICION NO TABOLEIRO 8/2017 Publicacións Anuncios CONVOCATORIA ASAMBLEA CMVMC PARAÑOS 09/11/2017
Anuncio acordo XGL concesión de subvencións 218/2017 Convocatoria e concesión de subvencións por procedemento de concorrencia competitiva Axudas e Subvencións Anuncio do acordo da Xunta de Goberno Local de concesión de subvencions 08/11/2017