Taboleiro de anuncios

Documento Expediente Procedemento Categoría Descrición Data de Publicación
1430 anuncio. Exposición publica dos padrons do imosto sobre activiades económicas do exercicio 2017 8/2017 Publicacións Anuncios Anuncio. Exposición pública dos padróns do imposto sobe actividades económicas do exercicio 2017 01/09/2017
1203 anuncio de cobranza relativo aos recibos de IAE 2017 8/2017 Publicacións Anuncios ANUNCIO DE COBRANZA RECIBOS IAE 2017 31/08/2017
BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS EN CONCORRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS AO APOIO Á NATALIDADE NO CONCELLO DE COVELO 179/2017 Convocatoria y Concesión de Subvenciones por Procedimiento de Concurrencia Competitiva Axudas e Subvencións BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS EN CONCORRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS AO APOIO Á NATALIDADE NO CONCELLO DE COVELO 24/08/2017
1368 Anuncio. Exposición pública das listas cobratorias do imposto sobre bens inmobles de natureza rustica, urbana e de caracteristicas expeciais 2017 8/2017 Publicacións Anuncios Anuncio. Exposición pública das listas cobratorias do imposto sobre bens inmobles de natureza rustica, urbana e de caracteristicas expeciais 2017 16/08/2017
decreto contratación peóns piscina exp. 3/2017 3/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público DECRETO CONTRATACION PEONS PISCINA EXP. 3/2017 12/06/2017
decreto contratacion socorrista 141/2017 141/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público DECRETO CONTRATACION SOCORRISTA PISCINA EXP. 141/2017 12/06/2017
decreto socorrista piscina exp. 3/2017 3/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público DECRETO CONTRATACION SOCORRISTA PISCINA EXP. 3/2017 12/06/2017
DECRETO 2017-0195 [Decreto aprobacion Bases Socorrista] 141/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público bases socorrista 06/06/2017
796 FORMULARIO DA SELECCION OFERTA SOCORRISTA 3/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público 796 FORMULARIO DA SELECCION OFERTA SOCORRISTA 24/05/2017
871 FORMULARIO SELECCION OFERTA PERSOAL DE LIMPEZA EN XERAL 3/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público 871 FORMULARIO SELECCION OFERTA PERSOAL DE LIMPEZA EN XERAL 24/05/2017