Taboleiro de anuncios

Documento Expediente Procedemento Categoría Descrición Data de Publicación
ANUNCIO BOP CONVOCATORIA: CREACION BOLSA DE COLOBARCION PARA REALIZACION DE TAREFAS DE INFORMACIÓN NA OFICINA DE TURISMO DE COVELO 78/2017 BOLSEIRO DE TURISMO Emprego Público ANUNCIO BOP CONVOCATORIA: CREACION BOLSA DE COLABORACION PARA REALIZACION DE TAREFAS DE INFORMACIÓN NA OFICINA DE TURISMO DE COVELO 24/03/2017
DECRETO 2017-0098 [Decreto aprobación Bases Bolseiro Turismo 2017] 78/2017 BOLSEIRO DE TURISMO Emprego Público BASES E INSTANCIA BOLSEIRO DE TURISMO 2017 22/03/2017
Modelo de solicitude (Anexo I) Bolseiro Turismo 2017 78/2017 BOLSEIRO DE TURISMO Emprego Público BASES E INSTANCIA BOLSEIRO DE TURISMO 2017 22/03/2017
377 OFICINA DE EMPREGO: RESULTADO SELECCION PRAZA PEON FORESTAL OFERTA 12-2017-1655 3/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público OFICINA DE EMPREGO: RESULTADO SELECCION PRAZA PEON FORESTAL OFERTA 12-2017-1655 14/03/2017
378 OFICINA DE EMPREGO: RESULTADO SELECCION OFERTA 12-2017-1657 CONDUTOR DE CAMION 3/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público OFICINA DE EMPREGO: RESULTADO SELECCION OFERTA 12-2017-1657 CONDUTOR DE CAMION 14/03/2017
379 EMPREGO DE CAÑIZA: RESULTADO SELECCION OFERTA 12-2017-1659 PEON CONSTRUCCION 3/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público EMPREGO DE CAÑIZA: RESULTADO SELECCION OFERTA 12-2017-1659 PEON CONSTRUCCION 14/03/2017
380 EMPREGO DE CAÑIZA: RESULTADO SELECCION OFERTA 12-2017-1653 CARPINTEIRO 3/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público EMPREGO DE CAÑIZA: RESULTADO SELECCION OFERTA 12-2017-1653 CARPINTEIRO 14/03/2017
an.bop.PONTEVEDRA 13/03/2017.APROBACION DEFINITIVA PRESUPOSTO 2017 ORZAMENTO MUNICIPAL 2017 ORZAMENTO MUNICIPAL 2017 Orzamento ANUNCIO BOP 13/03/2017: APROBAC ION DEFINITIVA PROSUPOSTO 2017 13/03/2017
DECRETO 2017-0079 [Decreto ampliacion prazo presentación solicitudes] 3/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público Ampliacion de prazo presentacion solicitudes Plan Emprego 10/03/2017
304 INFORMACION PUBLICA EXP. A/36/09453 AUTORIZACION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION NA ESTRADA EP4305 LOUGARES - PIÑEIRO PK 7+400 8/2017 Publicacións Anuncios 304 CONFEDERACION HIDROGRAFICA: INFORMACION PUBLICA EXP. A/36/09453 AUTORIZACION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION NA ESTRADA EP4305 LOUGARES - PIÑEIRO PK 7+400, PETICIONARIO: DEPUTACION PONTEVEDRA 02/03/2017