Taboleiro de anuncios

Documento Expediente Procedemento Categoría Descrición Data de Publicación
an.bop.PONTEVEDRA.20170727.2017034822 211/2017 Transferencia de Créditos entre Aplicacións de Gastos de Distinta área de Gasto, conforme a Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a Estrutura dos Orzamentos das Entidades Locais Orzamento Anuncio de aprobación polo Pleno de Transferencia Crédito 5/2017 28/07/2017
1231 SOLICITUDE PUBLICACION EXP 142/2016 JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO JOSE GONZALEZ COSTAL 8/2017 Publicacións Anuncios 1ª PUBLICACION EXP 142/2016 JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO JOSE GONZALEZ COSTAL 26/07/2017
decreto ampliación lista admitidos escola verán 3/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Anuncios decreto ampliación lista admitidos escola verán 05/07/2017
ANUNCIO BOP CONTA XERAL 2016 164/2017 Convocatoria Comisión Especial de Cuentas. Anuncios ANUNCIO BOP Nº 125 30/06/2017 CONTA XERAL 2016 30/06/2017
an.bop PUBLICACION DAS BASES E CONVOCATORIA DE CONCUROS 2017 172/2017 Convocatoria e concesión de subvencións por procedemento de concorrencia competitiva Anuncios ANUNCIO BOP PUBLICACIN BASES E CONVOCATORIA DE CONCURSOS 2017 27/06/2017
DECRETO ADMITIDOS ESCOLA VERAN 3/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Anuncios DECRETO ADMITIDOS ESCOLA DE VERAN 20/06/2017
decreto contratación peóns piscina exp. 3/2017 3/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público DECRETO CONTRATACION PEONS PISCINA EXP. 3/2017 12/06/2017
decreto contratacion socorrista 141/2017 141/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público DECRETO CONTRATACION SOCORRISTA PISCINA EXP. 141/2017 12/06/2017
decreto socorrista piscina exp. 3/2017 3/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público DECRETO CONTRATACION SOCORRISTA PISCINA EXP. 3/2017 12/06/2017
DECRETO 2017-0195 [Decreto aprobacion Bases Socorrista] 141/2017 Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales Emprego Público bases socorrista 06/06/2017