Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

tipo rexistro procedemento obxecto cantidade Estado
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE 196/2017 Contrato de Obras por Procedimiento Negociado Sin Publicidad MELLORA EN DEPURADORAS DE PARAÑOS,CAMPO DE FUTBOL E RAMAIS DE REDE DE SUMIDOIROS NO COSTAL,VALDOMAR E COVELO(COVELO) 59.527,11 Formalizado

Histórico del Perfil del Contratante